15-DRS_1330

15_3 KLOBOUK: Nivnice

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, inv. č. E 9827
Konstrukce: střecha kulovitá s kulovitým dýnkem; spodní okraj úzký; hrana přehnutá vzhůru.
Materiál: černá plst.
Výzdoba: střecha po celé výšce ovinuta širokým pásem různobarevných žinylek, prýmků a stuh, zakončených třapcem.

 


 

Zpět 15_muž z Uhreskobrodska